آموزش نرم افزار گمز برای رشته مهندسی برق قدرت

با سلام یک نفر برای آموزش تخصصی نرم افزار گمز نیازمندم 

لطفا دوستانی که نرم افزار گمز رو به صورت تخصصی یاد گرفتن لطفا کمک کنن که منم یاد بگیرم و هزینه هم توافق میشه

رشته برق گرایش سیستم های قدرت 

ممنون 

behzadkazemi96@gmail.com

نرم افزار گمز
برای ارسال پیشنهاد شوید. ;