برنامه نویسی و ساخت نرم افزار

یک یا چند نفر جهت ساخت نرم افزار و مدیریت آن برای شرکت ساختمانی دعوت به همکاری میشود.
رشته تحصیلی مهم نیست مهم بلد بودن و تسلط کاملتون هست.
لطفا هرکس تمایل دارد از واتساپ به شماره زیر پیام دهید 09023107106
پروژه برزگی هست لطفا کسایی که همکاری دقیق و منظم خواهند داشت پیام دهند ممنون
"""

مهندسی کامپیوتر
برای ارسال پیشنهاد شوید. ;