Loading...

سلام دوستان یکی از امکانات بسیار مهم این سامانه و عضویت در آن، کمک به ثبت شرکت‌های دانشجویی و حمایت سامانه دانشگاهیان ISIC در درگاه‌های مجوزهای ثبت شرکت است و می‌توانیم به راحتی اطلاعات ثبت شرکت خود را در این سامانه تسهیل کنیم. در ضمن می‌توانید در کنفرانس‌های بین المللی و ارسال مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی کنفرانس‌های داخلی و خارجی از تخفیفات آنها استفاده کنید.

تجربیات کاربران