Loading...

ازسامانه دانشگاهیان بابت ایجاد صفحه اختصاصی روز تولدم سپاسگزارم. از اینکه برای اعضای سامانه احترام ویژه قائل هستند نیز سپاسگزارم. کاش باور داشتیم هر روز تولدمون هست! هر روز که خداوند به ما مهلت زندگی دوباره می‌دهد بایستی تولدمان را جشن بگیریم. اما افسوس که ما فقط سالروز اولین به دنیا آمدنمان را جشن می‌گیریم…

تجربیات کاربران