پویا اخوندزاده اصل

 پویا اخوندزاده اصل

ضمن سلام و احترام. بنده نکات مفید و مهمی در رابطه با نحوه نگارش مقاله و تنظیم رزومه را آموختم. حتی، در این راستا توانستم دو مقاله موفق علمی نگارش کنم. همچنین بنده از تخفیف‌های ویژه برای سفر با اتوبوس و قطار دریافت می‌کنم.

2