پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

با سلام از سازمان بابت ارائه خدمات به دانشجویان عزیز تشکر می کنم که همچنان همانند قبل در خصوص ارائه این خدمات کوتاهی ننمودند. امروز نیز از بابت هدیه کارت عضویت برای دوستان تشکر می کنم که این امکان را بوجود آوردند و در شادی و میمنت سال نو با ما همراه هستند. با تشکر.

5