سید علی میرقیداری

 سید علی میرقیداری

متاسفانه در سال اول دانشگاه با این سازمان بین المللی آشنا نبودم به دلیل افزایش سن و رسیدن به 19 سالگی دیگر پدرم نمیتوانست من رو تحت پوشش بیمه خودش بیمه کند در رادیو اخباری مبنی بر بیمه دانشجویی تامین اجتماعی شنیدم و خیلی به دنبال این بیمه پرس و جوکردم ولی حتی دانشگاه و خود سایت تامین اجتماعی جواب درستی به من نمیداد چند روز پیش در اینترنت کلمه بیمه دانشجویی را سرچ کردم و و سایتISICراهنمایی هایی بسیار مفید و ارزنده را در این رابطه در اختیارم قرار داد من هم با دیدن این همه امکانات و حمایت از طرف این سازمان بسیار خوشحال شدم و ثبت نام کردم

13