حافظ حسن بیگی

 حافظ حسن بیگی

زبان آموز موسسه سفیر گفتمان هستم و این ترم از تخفیف ۲۰ درصدی سازمان در این آموزشگاه استفاده کردم و مبلغ ۷۲ هزارتومان تخفیف گرفتم. پیشنهاد میکنم اگر زبان خارجی میخوانید از این موسسه با تخفیف ویژه سازمان حتما استفاده کنید. در قسمت تخفیف باید کارت سازمان را در قسمت شرکت یادگار درخشان آپلود نمایید.

4