عرفان اعظمی راد

 عرفان اعظمی راد

با عرض سلام به همه اعضای سازمان ارسال اطلاعاتی درباره دانشگاه و دانشکده های مختلف بخش بسیار جالبی در سایت سازمان است، که با خواندن آنها اطلاعات مفیدی به بنده اضافه شد . من هم درباره دانشگاه علوم پزشکی تهران و رشته دندانپزشکی که در آن تحصیل میکنم اطلاعاتی در سایت سازمان ثبت کردم .بعلاوه میتوانید با انجام این کار 40 امتیاز هم به امتیازات خویش اضافه کنید.

5