پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

با سلام باز هم سازمان، خدمتی جدید در راستای ارائه خدمات و نوعی آموزش برای تهیه رزومه آنلاین برای دانشجویان در جهت معرفی خود ایجاد کرده است که شاید ارزش مادی نداشته باشد و در ذهن و فکر برخی اعضاء نگنجد، ولی ارج نهادن به دانش و دانشجو بالاترین ارزش‎های معنوی را در پی دارد که این خدمت نیز از طرف سازمان برای دانشگاهیان ارائه شد.با تشکر از سازمان

8