احسان شیدانه مرید

 احسان شیدانه مرید

isic به نظرم یک محیط و یک بستر بسیار مناسب است که دانشجویان می‌توانند در هر رشته‌ایی با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند. همچنین امکاناتی چون ثبت شرکت، رزومه نویسی، نظرسنجی، دوره‌های آموزشی و از همه مهم‌تر شبکه اجتماعی دانشجویان می‌تواند در بهبود شرایط دانشجویان کمک کند.

1