علی عطاری

 علی عطاری

باسلام سیستم پشتیبانی و پاسخگویی سازمان پاسخگویی سریع و مناسبی دارند و سریعا پیگیری های لازم را انجام می دهند . خدمت جدید سازمان که همان سامانه یادگیری می باشد هم بسیار خوب است چون تدریس در آن طبقه بندی شده و مرحله به مرحله با زمان مشخص در ارائه و یادگیری مطالب انجام می گیرد .

2