کورش سمنانی

 کورش سمنانی

سازمان در برگزاری دوره‌های زبان خارجه بسیار خوب عمل کرده است، چهار تکنیک اصلی زبان که اسپیکینگ و لیسینینگ، و گرامر و سرعت می‌باشد مورد توجه سازمان بوده و تمهیداتی برای این موضوع فراهم آورده است که دانشجویان عزیز و افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارند می‌توانند از این دوره‌های جامع استفاده کنند و در راستای تقویت زبان عمل کنند.

2