فریبا فتحی

 فریبا فتحی

با سلام . به دليل تنوع رشته هاي اعضاي سازمان، در بخش نظرسنجي سوالات متفاوتي مطرح ميشوند كه در اكثر مواقع بسيار جالب و مفيد هستند. شركت در نظرسنجي امتيازات زيادي براي من داشته چرا كه باعث مي شود هر بار با كليدواژه هايي در ارتباط با موضوعات مطرح شده آشنا شوم و حتي براي آشنايي بيشتر من رو به سمت مطالعه در ارتباط با موضوعي كه حتي قبلا هيچ آشنايي با انها نداشته ام هدايت ميكنند. بينهايت سپاسگزارم

6