شهاب سخانه وش

 شهاب سخانه وش

چندین مورد سوال رو در قسمت پشتیبانی ارسال کردم و خیلی زود جواب داده شد و بعد جهت اطلاع رسانی جوابگویی پیامک هم ارسال شد. که این کار در راستای تکریم سوال کننده و اطلاع رسانی به موقع و به وقت بسیار خوب و درست است .

0