عادل پورقادر چوبر

 عادل پورقادر چوبر

یکی از خدمات متفاوت سامانه دانشگاهیان، ارائه کدهای تخفیف برای زمینه‌های مختلف تفریحی، آموزشی و... است. بنده به‌شخصه از تخفیفات تفریحی و آموزشی استفاده می‌کنم و خیلی کمک‌کننده و مفید است. مخصوصاً برای جامعه دانشجویان که اکثراً در حال تحصیل هستند و شرایط مالی بسیار برای این افراد دارای اهمیت می باشد.

1