Loading...

شیبا سمیع عادل

 شیبا سمیع عادل

با این کارت از طریق دوستانی که دانشجوی دانشگاه‌های ایران بودن و فرصت مطالعاتیشون رو در کشور‌های خارجی می‌گذروندن آشنا شدم. از مزایای این کارت در خارج از ایران برام گفتن و کنجکاو شدم و ثبت نام کردم. بعد از ثبت نام موارد خرید بلیط مثل خرید بلیط سینما و استخر و... برام جالب بود.

11