پارسا پاشایی

 پارسا پاشایی

با سلام احترام عضو شدن در این سایت باعث شده که من حداقل از تجربیات دیگران در یک موضوع خاص و یا حتی درباره موضوعات مختلف آشنا بشوم که این امر بسیار عالی است زیرا یک محیط علمی و آکادامیک که اکثر افراد تحصیل کرده هستن و در اینجا حضور دارند و تبادل اطلاعات می‌کنند باعث می‌شود افراد از لحاظ علمی درباره‌ی یک موضوع به آگاهی و درک بسیار بالایی برسند چون همه نظرات از افراد تحصیل کرده است که موفقیت افراد در آینده را قطعا در پی خواهد داشت، بهترین دوره این سازمان مقاله نویسی و رزومه نویسی است که افرادی دنبال پله‌های موفقیت در آینده هستن باید این دو را خوب یاد بگیرند، البته توصیه من است.

4