رزیتا نظری

 رزیتا نظری

اولین تجربه من در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان ایران شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت کسب ‌و کار بود، که بسیار اتفاق خوشایند و تجربه عالی بود، جناب دکتر شمشیرگر و دکتر مهدی زاده نکات ظریف و خوبی را که نشان سال‌ها تجربه بود با ما تقسیم کردند. کارگاه هم فعال و خوب بود و تمام مطالب تئوری را بصورت عملی هم فرا گرفتیم. سپاسگزارم از اساتید و سازمان

5