حانیه رحمانی

 حانیه رحمانی

واقعا فکر نمیکردم که حتی در سینما هم کارت بین المللی دانشجویی به کار من بیاد بارها سینما رفتم و بلیت نیم بها گرفتم تازه بهمراه دو نفر! شاید این تخفیف های کم به چشم نیاد اما وقتی زیاد ازشون استفاده میشه واقعا مبلغ چشم گیری میشه و ازین بابت از سازمان ممنونم! کمک بزرگی به دانشجوهاست.

7