الناز رهروی

 الناز رهروی

سلام. این کارت واقعا تخفیفات خوبی رو مخصوصا در خارج از کشور داره. موزه، رستوران، حمل نقل، آموزش و مراکز تفریحی. در داخل کشور هم که مخصوصا با قراردادی که با تامین اجتماعی فراهم نمودند ارزش این کارت بسیار بیشتر از گذشته شد.

5