شهرام سعیدی

 شهرام سعیدی

با سلام به کمک کارت بین المللی اعضای هیئت علمی دانشگاهیان و نرم افزار مربوطه گوشی هوشمند، امکان دریافت بلیط بدون صف انتظار اماکنی در پاریس مانند کلیسای نتردام و موزه لوور فراهم شد که صرفه جویی زیادی در زمان بود. همچنین تصویر دیجیتالی کارت در نرم افزار مربوطه، در هنگام ارایه در اماکن محلی، تقریبا حکم گذرنامه یا کارت شناسایی را داشت و کارراه انداز بود.

8