مقداد نوشک

 مقداد نوشک

برای سفر به شهرستان از خدمات سازمان در این خصوص استفاده میکنم و برای قطار و اتوبوس تخفیف ها رضایت بخش و خوب هستند.به همه دانشجویانی که سفر زیاد دارند استفاده از این امکان رو پیشنهاد میکنم. ممنون از سازمان و به امید ارتقا و بهبود روز افزون خدمات

5