نوید ادریس

 نوید ادریس

اینکه یک مجموعه بین المللی وجود داشته باشد که خدماتی تعاملی و مشترک در عرصه جهانی ارائه بدهد و دانش پذیران بتوانند از آن استفاده نمایند قابل توجه هستش و امیدوارم چنین مواردی در ایران افزایش یابد.باتشکر

2