مصطفی سالاری

 مصطفی سالاری

در طول تحصیل خود در تهران سالانه ممکن است بیش از 10 بار سفر بین شهری داشته باشم که اغلب با قطار و گاهی با هواپیما یا اتوبوس است. تخفیف های سازمان برای حمل و نقل بین شهری برای من از نظر اقتصادی به صرفه است. متشکرم

5