سجاد هوشمندی

 سجاد هوشمندی

از جمله خدماتی که سازمان بین المللی دانشگاهیان برای کاربر های خودش در نظر گرفته تفاهم نامه ای هست که با بیمه تامین اجتماعی منعقد کردند و موجب شده تا اعضای این سازمان در هنگام دوران دانشجویی پرداخت حق بیمه رو برای خودشون انجام بدند. این یکی از وجه تمایزی هست که سازمان برای اعضا خودش قائل شده تا پس از فارغ التحصیلی دارای سابقه بیمه باشند.

3