علیرضا بی نظیر

 علیرضا بی نظیر

من به دلیل پاره ای از مشکلات،نتوانستم در کلاس متدهای یادگیری زبان انگلیسی سازمان شرکت کنم.لذا فایل متدها را دانلود کردم.بسیار فایل خوبی بود و محتوای مفیدی داشت.اگرچه که فایل تنها،جای کلاس و مطالب ارائه شده توسط استاد را نمی گیرد ولی به دوستان پیشنهاد می کنم آن را دانلود کرده و استفاده کنند.

3