از سال ۱۳۹۷ در این دانشگاه بودهام.

محل قرارگیری دانشگاه

  دانشگاه واقع در مرکز استان اصفهان میباشد.

تردد به شهر

    رفت و آمد و تردد به تمامی نقاط شهر آسان میباشد زیرا دانشگاه واقع در مرکز شهر اصفهان است و بر خیابان اصلی واقع شده. ۵۰ قدمی دانشگاه  ایستگاه اتوبوس و تاکسی است. مترو نیست. سرویس برای دانشجو (چه تاکسی و چه اتوبوس) ندارد.

خوابگاه

  دانشجوی غیر مقیم و دانشجوی خوابگاهی نداشتهایم و امکانات و استقرار خوابگاه موجود نمیباشد.

محل برگزاری کلاس ها

  محل برگزاری کلاسها هم داخل خود دانشگاه است.

 در دوران کرونا کلاسها توسط سایت سامانه یکتا علمی کاربردی برگزارمیشد که در تمامی این دوسال کرونا این سایت با مشکلات زیرساختی، نیز باگ داشتن، کیفیت درست نداشتن و... روبه رو بود. فقط در حد صوتی و چت میشد صحبت کرد و جهت ترسیم و لود مطالب استاد و متأسفانه اینترنت ضعیف همه به هم میخورد، صدا و تصویر ازدست میرفت  و نبودن هماهنگی های لازم خود معضلی بود که نهایتاً تا همین اخریهااا ما حتماااا باید در واتساب گروه تشکیل میدادیم تا بتوانیم هماهنگ شویم.

ارتباط با مردم شهر و مسئولان دانشگاه

  ارتباط درسطح تعامل و روابط اجتماعی با مردم و همسایگان خوب است. یعنی درواقع کاری به کار هم ندارند ولی در خصوص نحوه برخورد مسئولان با دانشجویان هم باید بگویم که از لحاظ اخلاقی خوب بود و با مدیریت جدید هم  کمی بهتر گردیده.

امکانات علمی دانشگاه

  امکانات علمی به لحاظ خاص بودن دانشگاه فقط در رشته حقوق میباشد امکانات را خود دانشجو باید فراهم نماید. کتابخانه کوچکی درحد خود دانشگاه دارد. آزمایشگاه ندارد. سایت علمی کاربردی به نام (هم اوا) دارد. کامپیوتر کارگاهی جهت آموزش در دانشگاه و در هر کلاس ندارند و فقط پروژکتور دارند و جهت کار راه اندازی از کامپیوتر دفتر استفاده میکنند.

امکانات رفاهی - تفریحی

  امکانات تفریحی رفاهی فقط به صورت بوفه خوراکی در حد چای و نسکافه و آش نذری در مراسم وجود دارد.

تشکل ها، فعالیت های جانبی دانشجویی

  تشکل بسیج دانشجویی هست که الحق و انصاف در این مدت بخصوص کرونایی بسیار در زمینههای جهادی، فرهنگی، هنری، امداد و مدد به کادردرمانی و خانوادههای کم بضاعت و ... کارهای شایسته و ارزندهای انجام دادهاند.

توصیه برای انتخاب دانشگاه

  متاسفانه فضای دانشگاه بسیاربسیار کوچک است، چون دبستان کوچکی به سبک و ساخت  قدیمی ۵۰ سال پیش را تبدیل به دانشگاه نمودهاند.

  رشتههای اصلی حقوق که در پایان فارغالتحصیلی میتوان برای وکالت یا قضاوت آزمون داد برداشته شده و دانشجو فقط مدرک خدمات قضایی دریافت میکند.

 


0