دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشگاه زنجان می باشم.

جو دانشکده

  از نظر بنده دانشگاه زنجان کیفیت خوبی برای تحصیل دانشجویان حتی درمقاطع بالاتر دارد.ارتباط بسیارخوبی بین اساتید ودانشجویان وجود دارد و نیز ارتباط دوستانه و مناسبی هم بین دانشجویان وجود دارد.

باتوجه به اینکه بنده فارسی زبانم و زنجان ترک زبان، از این نظر هیچگونه مشکلی برایم به وجود نیامد وفرهنگ مردم زنجان را بسیار دوست داشتم.

محل برگزاری کلاس ها

  باتوجه به اینکه مدیریت ازجمله رشته های علوم انسانی می باشد کلاس ها در دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود که این دانشکده شامل دو ساختمان می باشد.

کیفیت امکانات دانشکده

  یک کتابخانه تحت عنوان علوم انسانی در دانشکده وجود دارد که امکانات خوبی را برای مطالعه دانشجویان فراهم کرده و جدیدا هم کتابخانه ای به صورت ویژه برای مدیریت و رشته های مرتبط راه اندازی شده است.

محیط کلاس ها از کیفیت متوسط رو به بالا برخورداراست. سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسبی دارد. پارکینگ اساتید و دانشجویان هم در نزدیکی دانشکده است. محوطه دانشکده هم فضای سبز وزیبا ومناسبی برای دانشجویان دارد.

کمبودها و نیازها

  باتوجه به اینکه زنجان شهری است که مرتب برف وباران می آید داشتن فضای سرپوشیده ای درمحوطه دانشکده نیازمی باشد. همچنین اگر پارکینگ سرپوشیده باشد مناسب تر است. ونیز قراردادن یک جایگاه سرپوشیده دیگر درایستگاه اتوبوس خیلی نیاز است.

تشکل ها و فعالیت های جنبی دانشجویی

  فعالیت های دانشجویی وتشکل های دانشگاه با توجه به اینکه خود بنده دراین تشکل ها فعالیت دارم به نظرم فعالیت های قابل قبولی دارند منتها امکان افزایش فعالیت ها وهمچنین کیفیت فعالیت ها وجود دارد.

درباره استادان

اساتید دانشکده هم هرکدام اتاق جداگانه برای ارتباط و پاسخگویی به دانشجویان همچنین انجام بیشترفعالیت های علمی- پژوهشی دارند.


1