من ورودی سال ۹۹ دوره روزانه دانشگاه هرمزگان در رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی در مقطع ارشد هستم.

رشته ای که بنده درآن مشغول به تحصیل هستم ، علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی در مقطع ارشد می باشد از ، ارتباط ما بیشتر از طریق فضای مجازی است ، و

نوع برگزاری کلاس در دوران کرونا

  ابتدای حضور گروه ما در این رشته به صورت مجازی برگزار شد. ورودی های ما از ابتدای شروع کلاس ها به صورت مجازی از سیستم آموزشی دانشگاه استفاده می‌کنند. کلاس ها به مدت ۲ ساعت در ۱۶ جلسه آموزشی تا پایان ترم ادامه دارد.

کلاس های ما از طریق برنامه مجازی دانشگاه تعریف شده است. برای رفع اشکال در کلاس ها باز هم فضای مجازی آموزش می بینیم در پایان ترم ، امتحانات به صورت حضوری و بعضی مجازی برگزار می شود. دانشجویان و اساتید با گروه های مجزا در فضای مجازی با هم ارتباط دارند.

درباره دانشگاه

  دانشگاه هرمزگان یک دانشگاه دولتی است که در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده که یک دانشگاه مادر است و کلیه دانشکده‌ها در فضایی بالغ بر ۵۵ هزار متر مربع در خودش جای داده است.

موقعیت جغرافیایی دانشگاه

  دانشگاه در خارج از شهر کیلومتر ۹ جاده میناب قرار گرفته است. هوای شهر بندرعباس گرم و شرجی است.

خوابگاه

  دانشگاه برای پسران و دختران خوابگاه دارد و جدیداً این خوابگاه ها را توسعه داده‌اند. (خوابگاه چه امکاناتی دارد؟ آیا به دانشگاه نزدیک هستند و...)

سطح علمی دانشگاه

سطح دانشگاه از لحاظ علمی و فضای آموزشی در حد مطلوبی قرار دارد، اساتید دانشگاه از لحاظ علمی در سطح خیلی خوبی قرار دارند و از دانشگاه‌های مطرح فارغ التحصیل شده اند، به گزارش سایت دانشگاه تعداد اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۱۰عضو  می باشد.


0