با سلام؛ بنده ورودی ۹۶ دانشکده فنی و مهندسی خوی واحد ارومیه هستم.

خوابگاه

  امکانات خوابگاه با توجه به شنیده ها حاکی از این است که در خود دانشگاه ارومیه نسبت به دو دانشکده فنی مهندسی خوی و میاندوآب به مراتب بهتر است. خوابگاه های دانشجویی پسران در دو موقعیت متفاوت قرار دارد که برحسب شرایط خاص به دانشجویان پسر داده می شود:

یکی در درون شهرستان خوی و نزدیک تر به هسته مرکزی شهر و نام خوابگاه مالک اشتر می باشد و دیگری در شهرک ولیعصرکه این خوابگاه  به مراتب نزدیک تر به دانشکده است.

خوابگاه دانشجویی دختران در حال حاضر چند سالی است که در درون دانشگاه آزاد خوی مابین شهرک ولیعصر وخود شهر قرار دارد.

محل قرارگیری دانشگاه

  محل فعلی دانشکده فنی خوی در شهرک ولیعصر قرار دارد اما ساختمان اصلی دانشکده در شهرستان خوی (که حدودا ۱۵ سالی  هست در حال ساخت است) در خیابان دانشگاه در کنار پارک ملت خوی هست.

ارتباط با مسئولین دانشگاه

  روابط دانشجویان با مسئولان در حد نیاز مطلوب هست.

درباره استادان

  متاسفانه اساتید دانشگاه به جز اعضای هیت علمی، هر ۲ ترم یکبار به کل در حال تغییر هست و این نوع از دانشکده ها فقط محل کسب تجربه برای دانشجویان دکتری هست.

امکانات علمی

  از نظر امکانات علمی در سطح متوسط به پایین قرار دارد. کاگاه های عمومی اعم از جوشکاری و کارگاه های برق عمومی و آزمایشگاه سیستم دیجیتال و الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه فیزیک 1 موجود هستند.

امکانات رفاهی – تفریحی

  امکانات رفاهی فقط خوابگاه و کتابخانه برای مطالعه می باشد که البته کتابخانه به دلیل کوچک بودن جوابگوی دانشجویان به خصوص در زمان امتحانات نمی باشد.  از سالن ورزشی محروم هستیم و از سالن ورزشی دانشگاه آزاد استفاده می‌کنیم.

 فعالیت های جنبی دانشجویی و تشکل ها

  تشکل های دانشجویی به دلیل عدم حمایت خوب از چرخه جنبش و پویایی زیادی برخوردار نیستند. فقط تشکل بسیج موجود می باشد و هیچ گونه تشکل علمی بنده تا به حال ندیدم.

توصیه برای انتخاب دانشگاه

  توصیه بنده این است برای اینکه از دوره دانشجویی کارشناسی استفاده کنید از رفتن به دانشگاه های کوچک اجتناب کنید. تا مهارت های کافی و تسلط کافی بر مباحث علمی شما به نسبت ما خوب باشد.


0