نرگس خلیل پور هستم. فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات اسپانیایی و دانشجوی رشته مطالعات آمریکای لاتین دانشگاه تهران.

درباره رشته

  رشته مطالعات آمریکای لاتین تنها رشته آکادمیک در سطح کشور است که به زبان اسپانیایی در مقطع ارشد وجود دارد و به همین علت بسیاری از فارغ التحصیلان زبان اسپانیایی در مقطع کارشناسی در این رشته ادامه تحصیل می‌‍دهند. فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها نیز به شرط دانستن زبان اسپانیایی و قبولی در مصاحبه شفاهی می‌توانند در این رشته تحصیل کنند.

  به علت بینارشته ای بودن رشته مطالعات آمریکای لاتین، دانشجویان موظفند در ترم یک تعدادی واحد را به عنوان دروس جبرانی بگذرانند(مبانی سیاست، مبانی اقتصاد و مبانی جامعه شناسی). سپس در ترم دو هر دانشجو با انتخاب گرایش مورد نظرخود (سیاست، اقتصاد یا فرهنگ)، 3 درس جبرانی دیگر را نیز باید بگذراند.

جو دانشکده، ارتباط دانشجویان با هم و با استادان

  اساتید این رشته از سواد بسیار خوبی برخوردارند و رابطه آنها با دانشجویان صمیمی است.

محل برگزاری کلاس ها

  محل برگزاری کلاس ها در دانشکده مطالعات جهان واقع در پردیس شمالی دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی (تهران) است که البته اکنون به علت غیرحضوری بودن کلاس ها در سامانه مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه برگزار می شود.

کیفیت امکانات دانشکده

  امکانات دانشکده هم در سطح مطلوبی است. کتابخانه و سالن مطالعات از 7 صبح تا 10 شب در اختیار دانشجویان قرار دارد. کتاب‌های کتابخانه هم به زبان های مختلف و متناسب با رشته های دانشجویان می باشد.

 کارمندان دانشکده بسیار خوش برخورد می باشند. رابطه بسیار خوبی بین کلیه پرسنل و دانشجویان وجود دارد.

فعالیت های دانشجویی و تشکل‌ها

  مرکز پژوهشی کشورهای اسپانیایی زبان در دانشکده مطالعات جهان قرار دارد. این مرکز جمعی از اساتید و دانشجویان رشته مطالعات آمریکای لاتین را گردهم آورده و ضمن انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه های مختلف، کارگاه ها و هفته های فرهنگی برای آشنا کردن دانشجویان با فرهنگ و سیاست کشورهای اسپانیایی زبان بویژه در منطقه آمریکای لاتین را برگزار می کند.

درباره استادان

  از بهترین اساتید این رشته می‌توان دکتر مریم حق روستا را نام برد. ایشان فارغ التحصیل کوبا هستند و در دانشکده زبان ها هم به عنوان هیئت علمی فعالیت دارند. دکتر الهه نوری، دکتر بئاتریس سالاس و دکتر سینا اسکندری از دیگر اساتید مطرح رشته مطالعات آمریکای لاتین هستند. 

توصیه برای انتخاب رشته

  توصیه من به کسانی که این رشته را انتخاب می‌کنند این است که قبل از ورود به این رشته در خصوص سیاست مطالعه بیشتری داشته باشند و اگر به سیاست علاقه ندارند در خصوص انتخاب خود بسیار دقت کنند چرا که مباحث سیاسی بخش زیادی از دروس این رشته را تشکیل می دهد.


1