از سال 1394 در دانشگاه خوارزمی در مقطع دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستم.

درباه دانشگاه
با توجه به اینکه مرکز اصلی دانشگاه در کرج است، اما بخشی از آن در تهران مستقر هست. دانشجویان حین انتخاب دانشگاه برای تحصیل معمولا گول تهران را می خورند. به لحاظ امکانات واقعا فاجعه بار است. به هیچ وجه برای دانشجویانی که امکانات دانشگاه برایشان مهم است، دانشگاه خوارزمی را پیشنهاد نمی کنم.
محل برگزاری کلاس در تهران معمولا در چند ساختمان مشخص است. واحد کرج نیز دانشکده به دانشکده کلاس ها برگزار می شوند.
تردد
به لحاظ موقعیت دانشگاه خوارزمی واحد تهران برای رفت و آمد بسیار خوب است، در واقع در دروازه دولت قرار دارد که به مترو و بی ار تی دسترسی بسیار نزدیک دارد. اما واحد کرج کمی مشکل است.

ارتباطات
به لحاظ ارتباطی نیز باید عرض کنم که معمولا نظرات دانشجو به هیچ وجه به حساب گذاشته نمی شود.

امکانات
به لحاظ امکانات علمی ضعیف است. امکانات تفریحی در واحد کرج خوب است، اما در واحد تهران به‌غیر از یک سالن فوتسال چیزی ندارد.

تشکل‌ها
از نظر تشکل تنها واحد فعال را بسیج دانشجویی است.

توصیه برای انتخاب دانشگاه
توصیه من به دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه خوارزمی را دارند این است که اگر واقعا مجبور نیستید، در این دانشگاه تحصیل نکنید
.


0