درباره دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از بهترین دانشگاه های کشور است و بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر علمی بسیار قوی است، همچنین در برخی رشته های مانند داندانپزشکی و HSE رتبه اول را داراست.

خوابگاه
وضعیت خوابگاه تقریبا خوب است فقط در برخی خوابگاه ها که استیجاری هستند، تمدید آنها در ابهام است. همچنین تعطیلی برخی خوابگاه ها در تابستان و تغییر محل اسکان دانشجویان برایشان کمی مشکل ایجاد می کند.

تردد 
برای خوابگاه ها سرویس ایاب و ذهاب وجود دارد ولی برای افراد دیگر به دلیل نبود مترو فقط با سیستم حمل و نقل عمومی اتوبوس می توان تردد نمود.

ارتباط با مسئولان
ارتباط با اعضا هیات علمی و بخش های اداری خوب است.

فعالیت‌های دانشجویی
تشکل های زیادی در دانشگاه وجود دارد مانند
 EDO انجمن پژوهشی و ...

امکانات
امکانات علمی دانشگاه به نسبت دانشگاه‌های ایران خوب است، هم چنین دانشگاه سالن های ورزشی مختلفی برای دانشجویان دارد.


1