با سلام اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی هستم.

دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد از بزرگترین و پر جمعیت‌ترین دانشکده‌های این دانشگاه است.

جو دانشکده
ارتباط دانشجویان با توجه به اینکه هر کس متعلق به یک منطقه است کمی متفاوت بوده اما دانشجویان خوابگاهی با توجه به شناخت بیشتر از همدیگر رفاقت و دوستی آن ها بیشتر شده و تعاملات بهتری با هم دیگر پیدا می‌کنند.

ارتباط با استادان
استاتید این دانشکده از حسن خلق و نرمی مناسب و بهتری دارند و با توجه به مشکلات عدیده دانشجویان اساتید همراهی خوبی برای رفع موانع دانشجویان دارند.

محل برگزاری کلاس‌ ها
کلاس‌های درس دانشجویان دانشکده علوم انسانی در طبقه همکف و طبقه اول این دنشکده است دلیل آن این است که دانشجویان متحمل سختی تردد از پله‌ها را نداشته باشند و طبقه اساتید و مسئولان دانشکده به طبقات دوم و سوم منتقل شده است.

کیفیت امکانات دانشکده
در دانشکده علوم انسانی برای دانشجویان مقیم تهران کمدهایی جهت وسایل همراه دانشجو وجود دارد و یک سالن جلسات دارد.
این دانشکده یک مرکز سایت مجزا برای خانم ها و آقایان دارد. در دانشکده آبسرد کن بزرگ برای آبخوری وجود دارد که اکثر وقت ها لیوان ندارد. در هر طبقه سرویس های بهداشتی وجود دارد.

کمبودها
امکانات دانشکده در حد و اندازه قابل قبولی نیست و لازم است بیشتر به آن توجه شود و سایت دانشکده نیاز به تغییر و تحول دارد. رفتار کارکنان با دانشجویان نیاز به اصلاح و مشکلات آن را به سرعت رفع کنند. سرعت اینترنت در دانشکده ما ضعیف است. از نظر بنده دانشکده نیاز به امکانات رفاهی و خدماتی بیشتری دارد چرا که همه چیز سایت دانشکده و فرم های مورد نیاز دانشجویان همگی پولی و هزینه‌ای شده و نیاز است که به دانشجویان بیشتر توجه شود.

فعالیت های دانشجویی و تشکل‌ها
از نظر تشکل‌ها فعالیتی وجود نداشته یا اگر وجود داشته باشد فقط مختص کارشناسی‌ها است و بچه های کارشناسی ارشد هیچگونه سهم و اطلاعی از این فعالیت ها ندارند و این به نوعی بی عدالتی است.

درباره استادان
اساتید دانشکده بخصوص گروه مدیریت خوب و سنجیده و قابل قبول است.

توصیه برای انتخاب رشته و دانشکده
توصیه من به کسانی که می‌خواهند این دانشکده را انتخاب کنند این است که باید با قدرت و تحمل و صبر فعالی‌ های خود را پیگیری کنند.


0