بنده دانشجو کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری از دانشگاه صنعتی شاهرود هستم. از سال 1398 در این دانشگاه حضور دارم.

خوابگاه
خوابگاه‌های رشته‌های مهندسی در داخل پردیس فناوری و مهندسی است که از شهر فاصله دارد و می‌توان برای رفت و آمد به داخل شهر از اتوبوس‌های دانشگاه در روزهای غیر تعطیل استفاده کرد. امکانات مربوط به خوابگاه بد نیست اما خوابگاه‌های بخش مهندسی معمولا به صورت 4 تخته است که 5 نفر پذیرش خوابگاه دارند و یک نفر باید روی زمین بخوابد.

جو دانشگاه
جو دانشگاه صنعتی شاهرود مخصوصا در رشته مهندسی راه و ترابری خوب هست، و اساتید و دانشجوها ارتباط متقابل و خوبی با هم دارند.

محل برگزاری کلاس ‌ها
 برگزاری کلاس‌ها در داخل دانشکده عمران در پردیس فناوری و مهندسی می باشد که تقریبا با سایر دانشکده‌های مهندسی ارتباط دارد.

امکانات
امکانات آزمایشگاهی مناسبی وجود دارد اما برای دانشجوهای ارشد که کار آزمایشگاهی برای پایان نامه در نظر دارند پر هزینه است.

فعالیت های دانشجویی
این دانشکده دارای انجمن علمی عمران می‌باشد.

درباره استادان
اساتید دانشکده تعامل بسیار خوبی با دانشجوها دارند و تقریبا از سایر اساتید رشته‌های دیگر ارتباط و رفتار بهتری نسبت به دانشجویانشان دارند. سطح علمی بالایی هم دارند.


0