عباسپور هستم از سال 86 در مقطع دکتری مشغول به فعالیت هستم

بخاطر تعداد کم دانشجو در دانشگاه بین الملل خرمشهر.خلیج فارس،ارتباط بین دانشجویان بسیار کم است و فقط دانشجویان ورودی هر سال با هم مرتبط هستند.البته اساتید در دسترس هستند 

محل برگزاری کلاس ها متناسب با وضعیت دانشگاهی نیست.ساختمان قدیمی و کلاس ها رنگ و رو رفته اند

کمبودهای موجود در دانشگاه بسیار زیاد است.از اب خوری و سرویس بهداشتی نامناسب گرفته تا وضعیت ظاهری دانشگاه و همچنین وضعیت برگزاری کلاس ها

یک تشکل دانشجویی فعال وجود دارد.اما تعداد اعضای ان بسیار کم است

اساتید به روز و خوبی دارد و همچنین از ظرفیت اساتید سایر دانشگاهها استفاده میشود

 

پیشنهاد من تحصیل در این دانشگاه نیست


1