با سلام
من در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه در حال درس خواندن هستم .

جو دانشکده
در این دانشگاه جو خوبی در مقطعی که من در حال درس خواندن هستم حاکم است و در زمینه درسی بین دانشجویان ارتباط خوبی برقرار است.

ارتباط دانشجویان با هم
دانشجویان هر گروهای تحصیلی، در مقاطع خودشان با هم به صورت حضوری در خود دانشگاه و غیر حضوری از طریق فضای مجازی در ارتباط هستند.

ارتباط با استادان
اساتید نیز تعامل خوبی با دانشجویان داشته و از طرق مختلف، هم به صورت فضای مجازی، هم تلفن و هم دانشگاه با هم در ارتباط هستند.

محل برگزاری کلاس ها
کلاس‌ها در محیط خود دانشگاه در شهر آبیک برگزار می‌شود.

کیفیت امکانات
کیفیت کلاس‌ها خوب است و از نظر گرمایش و سرمایش امکانات مناسبی دارند.

درباره استادان
درباره استادان در مهندسی کامپیوتر نرم افزار آقایان دکتر حجاریان و دکتر صهبا و خانم دکتر صالحی فرد از اساتید ممتاز این رشته می‌باشند که خانم دکتر صالحی فرد مدیر گروه کامپیوتر هم هستند.

توصیه برای انتخاب دانشگاه
دانشگاه در حد خود خوب است هرچند کمبودهایی هم وجود دارد که با توجه به اینکه در یک شهر کوچک در نزدیکی قزوین قرار دارد قابل قبول است.


0