درود عرض ادب
بنده علی فاروقی عضو فدراسیون مخترعین جمهوری اسلامی ایران و برگزیده چندین دوره اختراعات کشور و محصل مقطع ارشد رشته مهندسی معماری در دانشگاه آزاد بیرجند هستم و همچنین به عنوان پژوهشگر و فناور در مرکز رشد دانشگاه مستقر هستم .

جو دانشکده
جو دانشکده هنر در دانشگاه آزاد بیرجند جوی صمیمی است و محیط به دلیل هنری بودن و همراه بودن با طرح و رسم، انعطاف خوبی نسبت به فعالیت تحصیلی در دیگر دانشکده‌ها دارد.

محل برگزاری کلاس ها
محل برگزاری کلاس‌ها درون دانشکده و امکانات آموزشی و طراحی و محیطی نسبتا خوب برای تحصیل در این رشته است.

کمبودهایی در دانشکده به چشم می‌خورد از نظر عدم وجود المان‌های طراحی و نبود خلاقیت در طراحی و آموزش و عدم وجود سبکی برای طراحی اصیل ایرانی در فرهنگ غنی کشور در جهت طراحی به چشم نمی‌خورد.

تشکل های وفعالیت های دانشجویی
فعالیت‌های دانشجویی و تشکل‌ها بسیار محسوس است و در این راستا با پشتکار فعالیت می‌کنند.

استادان
اساتید جزء بهترین‌ها هستند ولی چون خواسته‌ها و پرسش‌ها و درخواستهای دانشجویی رو به افول هست اساتید زیاد خودشون رو درگیر خلاقیت و آموزش مبتنی بر طراحی معماری اصیل ایرانی نمی‌کنند با هجوم و خواست معماری غربی که هیچ تناسبی با فرهنگ و حجاب اسلامی ایرانی ندارد.

توصیه برای انتخاب رشته
توصیه من در مورد تحصیل در این رشته این است که در صورتی ورود کنند که اولا علاقه دوما خلاقیت در طراحی و سوما توجه زیاد به اصالت معماری ایرانی اسلامی داشته باشند و خوشبینانه توجه کنند به این مقوله.

 

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد


0