اینجانب از سال 1394 وارد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین شدم.

درباره دانشگاه
دانشگاه تقریبا انتهای محدوده شهری است. وارد دانشگاه که می‌شوید پله های ورود به دانشکده مهندسی جلوه خاصی دارد و شما با فضای سبز دانشگاه مأنوس می شوید تا به دانشکده مربوطه بروید. دانشکده کشاورزی ابتدا در دانشکده مهندسی بود و سپس در سال 1397 در دانشکده هنر مستقر شد و دانشکده هنر نیز جابه‌جا شد. دانشگاه به واسطه بین المللی بودنش دارای تعداد زیادی دانشجوی خارجی است که در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند.

درباره خوابگاه
خوابگاه های دانشجویی نیز درون شهر و خارج از دانشگاه بوده و دارای سرویس ایاب و ذهاب است.

مردم شهر
قزوین دارای مردمی خونگرم و با لهجه خاصی است.

امکانات دانشگاه
دانشگاه از نظر امکانات آزمایشگاهی دارای محدودیت بوده و از نظر امکانات رفاهی نیز تقریباً مطلوب است.

تشکل‌های دانشجویی
دانشگاه دارای تعداد زیادی تشکل های دانشجویی است.

توصیه برای انتخاب دانشگاه
توصیه می‌کنم برای تحصیل در این دانشگاه ببینید چه رشته ای شهرت دارد و از اساتید مجرب و ازمایشگاه های خوبی برخوردار باشد
.


0