درباره دانشگاه
دانشگاه شاهد که از سال ۱۳۶۹ تاسیس شده است دارای پردیس های مختلف در سطح تهران بوده است. با توجه به طرح جامع دانشگاه، اکثر این پردیس ها به طرح جامع انتقال یافته اند. هم‌اکنون فقط دانشکده دندانپزشکی به طرح جامع منتقل نشده است. خاطر نشان می شود طرح جامع دانشگاه شاهد واقع در بزرگراه خلیج فارس روبه‌روی حرم‌مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد. محل برگزاری کلاس ها بستگی به رشته دانشجو دارد(اغلب در طرح جامع).

درباره خوابگاه
با توجه به جامع بودن این دانشگاه، دارای ۴ خوابگاه می باشد که دو خوابگاه مختص دانشجویان علوم پزشکی واقع در شهر تهران و دو خوابگاه نیز مختص دانشجویان غیر پزشکی (یکی‌در تهران یکی در داخل طرح جامع) است. با توجه به رفتن به سمت تحصیلات تکمیلی محور شدن دانشگاه و هچنین جوان بودن دانشگاه، در مسیر رشد علمی قرار دارد.

تردد به دانشگاه
برای رفت و آمد به دانشگاه سرویس هایی در مترو حرم امام (ره) برای این منظور تعبیه شده است، دانشجویان خوابگاهی نیز دارای سرویس در ساعت تعیین شده برای رفت و آمد به دانشگاه هستند.

ارتباطات در شهر و دانشگاه
از نظر ارتباطی با مردم شهر ارتباط خوبی ایجاد شده و همچنین رفتار مسئولین دانشگاه نیز خوب بوده است.

امکانات دانشگاه
هر ترم دانشگاه برنامه های سفر یک‌روزه در هفته برای دانشجویان مدنظر دارد. دانشگاه داری استخر نیز هست، که مورد استفاده اساتید و دانشجویان است. همچنین در ماه رمضان و برنامه های زمانبندی مسابقات درون دانشگاهی و درون خوابگاهی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

تشکل های دانشجویی
دانشگاه دارای تشکل هایی از قبیل انجمن اسلامی، شعر و ادب، کار آفرینی و .. است، که هرترم برنامه هایی را در آمفی تئاتر دانشکده ها، دانشگاه و همچنین برنامه هایی در خوابگاه اجرا می کنند
.


0