من ورودی سال 98 نانوفناوری پزشکی دانشگاه تهران هستم.

محل برگزاری کلاس‌‌ها
کلاس‌ها در دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی در خیابان ایتالیا برگزار می‌شود. ساختمان هم دیگری در کنار دانشکده هست که اکثر کلاس‌ها در آنجا تشکیل می‌شود.

جو دانشکده
جو دانشکده صمیمانه است. دپارتمان نانوفناوری و دانشجویان با هم دوست هستند و به هم کمک می‌کنند. تقریبا هر هفته ژورنال کلاب داریم و دانشجویان دکترا یک مقاله معتبر خارجی را ارائه می‌دهند. همچنین برگزاری جشن‌هایی مانند فستیوال نانوبیومدیسن و... در برنامه‌های گروه هست که در آن دانشجویان با هم تعامل داشته و پوسترهای خود را ارائه می‌دهند.

امکانات
از لحاظ امکانات آموزشی وضع از سایر دانشگاه‌ها بهتر است، اما از لحاظ امکانات رفاهی مانند سلف و خدمات دانشجویی متاسفانه وضع مطلوب نیست.
دانشکده، کتابخانه تخصصی که به طور مداوم خدمات بدهد ندارد و این نقطه ضعف است؛ البته کتاب‌ها موجود هستند و بانک کتاب مناسبی داریم.
فضای دانشکده چون تازه تاسیس هست مناسب است.

درباره استادان رشته
اساتید مطرح این گروه دکتر قنبری ،فریدی و خرازی هستند که دانش بالایی نیز دارند. دکتر فریدی خود شرکتی دانش بنیان دارند.

درباره رشته
نانو علم آینده جهان است. در همه نقاط جهان برای حل مشکلات در پزشکی این رشته به کمک دکترها می‌آید، اما تولید محصول پروسه‌ای طولانی و سخت است. اگر به ساخت محصول دارویی علاقه مندید این رشته بی نظیر است. شرکت‌های دانش بنیان درون کشور از طرف ستاد نانو حمایت می‌شوند و تسهیلات خاصی دارند.


0