من در دو مقطع کارشناسی و دکترا وارد دانشگاه صنعتی شدم. سالهای 91 و 97.

خوابگاه
محل استقرار خوابگاه برای تمام دانشجویان داخل دانشگاه هست. امکانات خوابگاه دانشجویان پسر کارشناسی خیلی ضعیف است، در حد رفع تکلیف یک سری امکانات قدیمی فراهم کردند. اما امکانات خوابگاه دانشجویان پسر ارشد و دکترا اندکی بهتر است، مخصوصا خوابگاه شماره 5 که اخیرا تعمیر شده. فاصله تا اول شهر اصفهان با سرویس دانشگاه تقریبا 45 دقیقه است. البته به مترو به صورت غیرمستقیم دسترسی داریم.

تردد به دانشگاه
رفت و آمد به دانشگاه از طریق سرویس‌های اتوبوس انجام میگیرد. دانشگاه صنعتی اصفهان به شهرستان خمینی شهر چسبیده است.

محل برگزاری کلاس‌ها
تمام کلاس ها داخل دانشگاه تشکیل می شوند.

ارتباط شما با مردم شهر و مسئولان دانشگاه
خوب و بد همه جا هستند اما در کل برقراری ارتباط با مسئولین دانشگاه خوب بوده
.

امکانات
فعلا یا به خاطر تحریم یا به خاطر هر عامل دیگری، امکانات آزمایشگاهی دانشگاه رو به افول است.

هر روز صبح به زمین گلف نزدیک دانشگاه میرویم و بعدازظهر ها در پارک دانشگاه دوچرخه سواری و پیاده روی میکنیم.

تشکل های دانشجویی
از نظر سیاسی اکثرا از یک جبهه هستند.

توصیه شما برای انتخاب دانشگاه
از نظر علمی دانشگاه خوبی هست، اما برای تحصیل و کار به صورت همزمان، سختی های خاص خودش را دارد، چون هم بعد مسافت و هم سختگیری اساتید را باید تحمل کرد
.


0