با سلام. اینجانب ورودی 97 مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد هستم.

سطح علمی
اساتید خوردگی از اساتید به نام کشور هستند و به همین دلیل از کیفیت و سطح آموزش نیز بالا است.

ورودی ارشد این رشته حدودا ده نفر است که همگی از نخبه های مهندسی مواد و متالورژی هستند و فارغ التحصیل های این رشته اکثرا در کار خود موفق هستند.

امکانات
امکانات آموزشی و آزمایشگاهی خوب است  ولی به روز نیست و تقریبا قدیمی است.
کلاس‌ها همگی دارای امکانات سمعی و بصری هستند و دانشجویان ارشد و دکتری هر کدام سایت جداگانه دارند.
به نظر من اگر امکانات آزمایشگاهی دانشکده اگر به روزتر میشد، می‌توانست رشد و پیشرفت های علمی بیشتری را در حوزه ی مواد شاهد باشیم. امکانات سرمایش دانشکده مهندسی ضعیف است
.

درباره استادان
از اساتید معروف خوردگی می‌توان استاد موید و استاد داودی را نام برد.

نحوه ی برخورد اساتید گروه بسیار خوب و سطح تدریس آنان نیز بالا است و به دست آوردن معدل بالای 16 کاری بسیار دشواری است.

فعالیت‌های دانشجویی
 فعالترین تشکلات دانشجویی دانشکده مربوط به گروه مواد است و در کشور نیز از فعالترین انجمن علمی ها هستند.

متأسفانه در بحث خوردگی در اکثر صنایع کشور به طول عمر و هزینه های ناشی از آن توجهی نمی‌شود، اکثر سرمایه گذاری ها صرف دلالی می‌شود و هزینه های زیربنایی در صنعت کشور انجام نمی‌پذیرد که خود ضربه ی مهلکی به اقتصاد کشور و وابستگی به بیگانگان می‌شود.


0