درباره دانشگاه و دانشکده
دانشگاه تهران از بهترین دانشگاه‌های کشور عزیزمان ایران بوده و دارای امکانات آموزشی بسیار مناسبی است همچنین اساتید بسیار خوب و دانشجویان عالی.
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، از نظر محیط دانشگاه و فضای آموزشی و کلاس‌ها فضایی بسیار عالی دارد.

درباره استادان
مهم ترین ویژگی این دانشکده حضور اساتید بسیار عالی قدر به ویژه در رشته مدیریت مالی است؛ اساتیدی همچون استاد دکتر تهرانی در کنار اساتید جوان تر
.

توصیه در مورد رشته و دانشکده
برای دانشجویانی که تمایل دارند در این رشته و دانشکده ادامه تحصیل بدهند عرض می‌کنم که انتخاب بسیار عالی خواهند داشت. برای همه آرزوی موفقیت دارم.


1