من ورودی سال ۹۶ کارشناسی رشته اعضای مصنوعی و یا ارتوز و پروتز (orthotic &prosthetic ) هستم.

درباره رشته
این رشته جزء رشته های توانبخشی است و به افرادی که مشکلات ارتوپدیک غیر جراحی و یا غیر قابل جراحی دارند با استفاده از ارتوزها یا وسایل کمکی و به افرادی که نیازمند اندامی مصنوعی هستند با استفاده از پروتز ها کمک می‌کنند. دانشجویان این رشته ابتدا باعلوم پایه ی مهندسی ، پزشکی، آناتومی و فیزیولوژی بدن آشنا می‌شوند و بعد از نحوه ی ساخت اعضای مصنوعی(ارتوز و پروتز) را فرامی‌گیرند.

فعالیت رشته ی اعضای مصنوعی را می‌توان در سه زمینه خلاصه کرد:
الف)اصلاح ناهنجاری ها
ب)حمایت از اعضای ضعیف و ناتوان بدن
ج)ساخت اندام مصنوعی برای عضو از دست رفته
.

درباره دانشکده
دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران حائز رتبه اول بین دانشکده های توانبخشی سراسر کشور دارد
.

ارتباطات در دانشکده
جو دانشکده صمیمی بوده و همکاری لازم بین دانشجوهای مقاطع بالاتر با دانشجویان مقاطع پایین تر بصورت فعال وجود دارد.

درباره خوابگاه
خوابگاه دانشکده بصورت سوییتی بوده و از این لحاظ یکی از بهترین خوابگاه های دانشگاه است.

محل برگزاری کلاس‌ها
کلاس‌‎های تئوری در ساختمان ابن سینا و کلاس های عملی در دپارتمان ارتوز و پروتز و کارگاه های مربوط به خود برگزار می‌شوند
.

ارتباط با استادان
ارتباط مناسب اساتید با دانشجویان یکی از نمونه های مثال زدنی در سطح دانشکده است
.


0