درباره خوابگاه
در مورد وضعیت خوابگاهی: دانشجویان شهرهای نزدیک رفت و آمد می کنند، ولی دانشجویان مناطق دور در داخل شهر خوابگاهی از طرف دانشگاه در نظر گرفته شده است.

درباره دانشگاه
دانشگاه آزاد شبستر در مرکز شهر قرار گرفته و بضی از کلاس‌های آن در ورودی شهر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و برخی هم در خود دانشگاه هستند، ارتباط من با مردم و مسئولین دانشگاه در حد معمول است.

امکانات دانشگاه
امکانات علمی، تفریحی و رفاهی دانشگاه در حد مطلوبی قرار دارد.

توصیه برای انتخاب دانشگاه
توصیه بنده به کسانی که می‌خواهند در این دانشگاه ادامه تحصیل بدهند این است که این دانشگاه از لحاظ رفاهی و علمی یکی از دانشگاه‌های خوب منطقه آذربایجان، چه از لحاظ استاد و چه از لحاظ امکانات علمی و رفاهی است.


0