مکان دانشکده
دانشکده در پردیس مرکزی میدان انقلاب، پردیس فنی قدیم واقع است و دانشجویان و نخبگان زیادی در آن مشغول به کارهای آزمایشگاهی و شبیه سازی هستند
.

درباره دانشکده
ویژگی اصلی که این دانشکده دارد قدرت علمی اساتید آن هست.
  این دانشکده در نـظام رتبه بندی NTU با فاصله خوب از دانشگاه های دیگه در رتبه ۲۹ ام قرار گرفته.

کمبودی که می‌توان به آن اشاره کرد: نبود شورای صنفی مطالبه‌گر حقوق دانشجوها و نبود کارهای تیمی در آن است.

درباره استادان 
پروفسور مرتضوی از اساتید بزرگ این دانشکده هستند.
دانشکده مهندسی شیمی حدود 55 هیئت علمی دارد که در زمینه های مهندسی شیمی، مهندسی واکنش، نانوساختارها، شبیه سازی دینامیک ملکولی، محیط های متخلخل،جذب و موارد دیگر بحث و فعالیت علمی دارند.


0