من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردکان هستم.

درباره دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان در 3 کیلومتری شهر واقع شده و از فضاهای آموزشی بسیار خوب و مناسبی برخوردار است، در حال حاضر حدود 500 دانشجو در مقاطع کاردانی ؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند .

جو دانشگاه
به دلیل اینکه اکثر دانشجویان ، اساتید و هیات علمی دانشگاه بومی منطقه هستند و شهرستان اردکان حدود 100 هزار نفر جمعیت بیشتر ندارد معمولا آشنایی از قبل با برخی از اساتید و کادر آموزشی دانشگاه برقرار بوده و جو صمیمی بین اساتید و دانشجویان حاکم است
.

امکانات
برنامه ریزی ساختمان ها ، اماکن آموزشی ، رفاهی و پژوهشی دانشگاه برای حداقل 1500 دانشجو لحاظ شده است لذا امکانات و خدمات موجود به راحتی پاسخگوی مطالبات دانشجویان است
 

برنامه های جانبی اعم از برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز دانشجویان از کمبودهای ملموس دانشگاه است که مدیران باید تدابیری اتخاذ نمایند در اسرع وقت برطرف شود .

تشکل‌ها
فرصت و بستر فعالیت در تشکلهای دانشجویی از سوی دانشگاه مهیا شده اما متاسفانه خیلی استقبال نمی شود
.

درباره استادان
دانشگاه از اساتید بسیار خوب و با مطالعه ای برخوردار است و اکثر اساتید از خوبان استان یزد به شمار می روند.

 


0