با سلام؛ اینجانب ترم 2 مقطع ارشد را در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران جنوب و در رشته مهندسی معماری تمام کردم.

جو دانشکده
جو دانشکده ساده و خوب است، می‌شود به کارها رسید. دانشجویان فقط موقع کلاس ها با هم ارتباط دارند و از آنجا که خیلی ها در رشته های مرتبط مشغول به کار هستند بیشتر تمرکز به روی درس هاست، استادان هم دو دسته اند یک دسته که هیات علمی دانشگاه هستند امکان ارتباط با آنها زیاد و بعضی که از بیرون می آیند تنها موقع کلاس می‌شود آنها را دید. در مجموع دغدغه ی اکثر بچه ها درس است و اکثرا مشتاق هستند و این خیلی خوب است.

 محل برگزاری کلاس‌ها
کلاس های ما در فردوسی، در یک ساختمان 7 طبقه قرار دارد، حیاط نداریم و کلاس ها بد نیستند هرچند خیلی عالی هم نیستند.

امکانات
امکانات هم بوفه و انتشارات و نمازخانه و سایت و این‌چیزها. کمی با سیستم سرمایشی مشکل داشتم.

دانشجو کمبود خاصی احساس نمیکند فقط اگر دانشکده حیاط داشت و محیط کلاس ها بهتر بود عالی می‌بود.

فعالیت‌های دانشجویی
در دانشکده ما که ارشد و دکترا در آن درس می‌خوانند فعالیت خاص دانشجویی نداریم، یعنی انجمنی در اینجا نیست
.

درباره استادان
آقای قدوسی فر که دکترای شهرسازی دارند مدیرگروه ما هستند و خانوم نیک قدم در بحث اقلیم اطلاعات خوبی دارند.


0